Corona update

Laat ik beginnen met te melden dat de al geplande overdrachten en tekenafspraken van notariële akten zonder tegenbericht wat ons betreft gewoon doorgang zullen vinden!

In verband met de verscherpte richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid heeft PVM notarissen besloten per direct een aantal maatregelen te treffen:

1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona verschijnselen (verkoudheid, niezen, loopneus, hoesten of koorts) of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch of (bij voorkeur) per e-mail ([email protected]) contact met ons op te nemen.

2. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is! Ook voor legalisaties geldt belt u van tevoren of dit op dat moment kan!

3. Wij vragen u uitdrukkelijk om niet meer mensen naar afspraken mee te nemen dan nodig is. Indien toch personen meekomen die niet hoeven te tekenen, dan zullen wij hen vragen buiten kantoor te wachten! Wij hebben alle makelaars en adviseurs in Almere verzocht om voorlopig niet meer aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akten. Dit om te voorkomen dat wij elkaar over en weer zouden kunnen besmetten.

4. Wij hebben onze medewerkers verdeeld over 2 verdiepingen (8e en 4e verdieping), waarbij de teams zelfstandig opereren zonder dat er fysiek contact onderling is. Eveneens wordt door een aantal medewerkers vanuit huis gewerkt. Als u op een afspraak komt, dan kunt u eerst naar de 8e verdieping en daar zal u worden meegedeeld waar u verwacht wordt.

5. Op kantoor is per afdeling een minimale bezetting aanwezig. Dit zorgt er voor dat wij nu niet zo snel en adequaat kunnen reageren. Telefonisch doorverbinden (met een thuiswerkende collega) zal ook niet altijd makkelijk gaan en daarom is het verzoek om vragen zo veel als mogelijk via de e-mail te stellen en als toch telefonisch contact gewenst is, dan is dat mogelijk, maar dan zal het wellicht iets langer duren voor u teruggebeld kunt worden.

6. Wij zullen prioriteit geven aan de dossiers met een harde deadline, maar wij kunnen niet meer garanderen dat ieder verzoek tot vervroeging van overdrachten of andere tekenafspraken gehonoreerd kan worden. De administratieve rompslomp die dat tot gevolg heeft kunnen wij op dit moment er niet bij hebben. We zijn ook vaak afhankelijk van de medewerking van banken et cetera en nu al krijgen wij signalen dat men ook daar minder snel zal kunnen werken, vanwege soortgelijke maatregelen. Andere te ondertekenen akten (bijv. een losse hypotheek, een oversluiting van een hypotheek, een tuinvergroting e.d.) zullen wij vanzelfsprekend graag oppakken maar met een iets langere doorlooptijd, alles met een harde deadline zal voorrang krijgen.

7. Het voorgaande geldt ook voor nieuwbouwprojecten. Wij doen onze uiterste best om ook dit z.s.m. te passeren, wij snappen heel goed uw belang, maar ook hier geldt dat wij te maken hebben met externe partijen die door de omstandigheden nu ook minder snel en adequaat kunnen reageren en werken.

8. Niet strikt noodzakelijke besprekingen (bijv. samenlevingsovereenkomst en testamenten) worden bij voorkeur op een langere termijn ingepland en als dat niet kan, zal een eerste afspraak telefonisch kunnen plaatsvinden. Al ingeplande afspraken worden omgezet in een belafspraak, tenzij u dit niet wenst, in dat geval zal een nieuwe afspraak ingepland kunnen worden.

9. Vanzelfsprekend is het zo, dat indien er nieuwe regels van kracht worden, wij deze zullen implementeren!

Bovenstaande werkwijze is ook afgestemd met verreweg de meeste van onze collega notarissen in Almere. Wij hopen dat u begrip heeft voor onze maatregelen en rekenen op uw medewerking. De duur van deze maatregelen wordt telkenmale gelijkgeschakeld met de termijn die de Rijksoverheid aangeeft, op dit moment in ieder geval tot 28 april 2020.