Onze tarieven

In het notariaat gelden geen vaste tarieven, waardoor notariskosten per kantoor verschillen. Wij werken graag met een scherp all-in-tarief, zodat u achteraf niet verrast wordt door extra in rekening gebrachte notariskosten.

 

Het is belangrijk om voor de te verrichten werkzaamheden een offerte bij ons aan te vragen van de notariskosten. Dan weet u waar u aan toe bent. Op de offerte staan werkzaamheden die deels vastliggen op grond van de wettelijke taak van de notaris. Dat zijn gebruikelijke werkzaamheden. Daarnaast kan het zijn dat wij werkzaamheden moeten verrichten die een gevolg zijn van bijzondere omstandigheden in uw concrete situatie. Of er is specifiek om extra werkzaamheden gevraagd. Als die extra notariskosten met zich meebrengen, zullen wij u daar tijdig over informeren.

 

Naast de notariskosten zijn er ook nog bijkomende kosten. Een voorbeeld daarvan zijn de kadasterkosten die bij een akte van levering in rekening gebracht, de kosten voor inschrijving in het Centraal Testamentenregister die bij een testament in rekening worden gebracht en de kosten voor inschrijving in het huwelijksgoederenregister die bij de huwelijkse voorwaarden in rekening worden gebracht.