Geregistreerd partnerschap

Met een geregistreerd partnerschap leggen partners, net als bij een huwelijk, hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw,  twee mannen of twee vrouwen met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan of trouwen.

In hoofdlijnen komt een geregistreerd partnerschap overeen met een huwelijk

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 registreert u zich automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóórdat u het geregistreerd partnerschap aangaat, blijven van u alleen. Inkomen, bezittingen en schulden die u na het geregistreerd partnerschap krijgt, zijn van u samen

Voor of tijdens het partnerschap door u ontvangen schenkingen of erfenissen, zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over partnerschapsvoorwaarden om zakelijk en privé gescheiden te houden.

Als u uit elkaar gaat, delen u en uw partner de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Wanneer u tijdens uw geregistreerd partnerschap geen goede administratie bijhoudt, kan het zijn dat bij einde van het partnerschap niet duidelijk is of een goed valt in uw privé vermogen of in de beperkte gemeenschap van goederen.

Mocht u geen beperkte gemeenschap van goederen willen, dan is het handig om dat te regelen vóór het aangaan van het geregistreerd partnerschap. U moet dan partnerschapsvoorwaarden opstellen.

Kinderen

Een kind dat wordt geboren binnen een geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind. Bij een geregistreerd partnerschap van partners van het gelijke geslacht gelden andere regels.

Fiscale gevolgen

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. U wordt namelijk ‘fiscale partners’ met uw partner. Dit kan gevolgen hebben voor uw aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen.

Buitenland

Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen (h)erkend. Als u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen, dan kunt u problemen tegenkomen. Het is bijvoorbeeld dan de vraag of u van elkaar erft. Het kan dan nodig zijn een testament op te stellen en/of het geregistreerd partnerschap alsnog om te zetten in een huwelijk.