Koopovereenkomst

PVM notarissen heeft de juridische kennis in huis om voor u een koopovereenkomst op te stellen. In de koopovereenkomst staan de afspraken die koper en verkoper met elkaar maken. In de volksmond wordt veelal gesproken over een ‘voorlopig koopcontract’. Er is echter niets voorlopigs aan; als de koopovereenkomst eenmaal is getekend, zijn de afspraken bindend, behoudens eventuele ontbindende voorwaarden en/of de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.

 

In de koopovereenkomst wordt in ieder geval opgenomen wie de koper en de verkoper zijn, de prijs van de woning en de datum van de overdracht. Verder kunnen in de koopovereenkomst bijvoorbeeld opgenomen:

  • Ontbindende voorwaarden
  • Een waarborgsom of bankgarantie
  • Bijzonderheden over de woning of de grond
  • Bepalingen over bodemverontreiniging
  • Erfdienstbaarheden
  • Een boeteclausule

Een ontbindende voorwaarde kan zijn dat dat de koop niet doorgaat als het de koper niet lukt om de hypotheek rond te krijgen voor een bepaalde datum. Er kan ook een voorbehoud worden gemaakt in verband met de uitkomst van een bouwtechnische keuring of in verband met verbouwingsplannen waarvoor vergunningen van de gemeente nodig zijn.

 

PVM notarissen kan u adviseren over wat u moet doen als uw wederpartij in gebreke blijft. Het is belangrijk dat u in de koopovereenkomst afspreekt wat in dat geval uw rechten (en plichten) zijn. Bijvoorbeeld dat de verkoper een boete moet betalen als de overdracht door zijn toedoen niet doorgaat op de geplande datum. En wat een koper moet doen om die boete op te eisen.

 

Wij kunnen de koopovereenkomst ook meteen inschrijven bij het Kadaster. In dat geval kan de verkoper de woning niet meer aan iemand anders verkopen. En u wordt dan beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning.