Stichting of vereniging oprichten

Een stichting wordt veelal opgericht voor goede doelen. Een stichting kan geen leden hebben. Een vereniging daarentegen, heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

 

Stichting

Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

 

De stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. PVM notarissen kan dit voor u  verzorgen.

 

De stichting mag alleen uitkeringen doen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of het bestuur. Een stichting kan te maken krijgen met verschillende belastingen. Het is aan te raden om u te laten adviseren over de belastingverplichtingen van uw stichting.

 

Vereniging

Een vereniging kan worden opgericht bij notariële akte, maar het hoeft niet. De vereniging die haar statuten in een notariële akte heeft laten opnemen heeft volledige rechtsbevoegdheid.  Een vereniging die niet bij een notaris is opgericht heeft slechts een beperkte rechtsbevoegdheid. Deze laatstbedoelde vereniging kan geen registergoederen in eigendom verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Bovendien zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

 

De vereniging die door de notaris is opgericht, moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Door inschrijving in het register zorgt het bestuur van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ervoor dat de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.