Huwelijk

Een huwelijk is een wettelijke samenlevingsvorm tussen twee personen. Trouwen gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente. In Nederland kunnen een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen.

 

De voorwaarden om te mogen trouwen liggen vast in de wet. Zo moeten de partners allebei 18 jaar of ouder zijn. De partners mogen niet met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben. Een minderjarige moet toestemming hebben van zijn ouders. Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen. En zo zijn er nog een aantal regels die de wet geeft voor het huwelijk.

 

Voordat u gaat trouwen is het van belang om na te denken over de juridische gevolgen van uw huwelijk. Sinds 1 januari 2018 trouwt u op grond van de wet namelijk automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóórdat u gaat trouwen, blijven van u alleen. Inkomen, bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.

 

Voor of tijdens het huwelijk door u ontvangen schenkingen of erfenissen, zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

 

Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden om zakelijk en privé gescheiden te houden.

 

Als u uit elkaar gaat, delen u en uw partner de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Wanneer u tijdens uw huwelijk geen goede administratie bijhoudt, kan het zijn dat bij einde van het huwelijk niet duidelijk is of een goed valt in uw privé vermogen of in de beperkte gemeenschap van goederen.

 

Mocht u geen beperkte gemeenschap van goederen willen, dan is het handig om dat te regelen vóór het trouwen. U moet dan huwelijkse voorwaarden opstellen.
Een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen wordt niet in alle landen geaccepteerd. Als u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen, dan kunt u problemen tegenkomen. Het is bijvoorbeeld dan de vraag of u van elkaar erft. Het kan dan nodig zijn een testament op te stellen.

 

Als u gaat trouwen, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Als u trouwt wordt u ‘fiscale partners’ met uw echtgenoot. Dit kan gevolgen hebben voor uw aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen.