Familierecht & erfrecht

Huwelijk, partnerschap, samenleven en uit elkaar

  

 

Testament en nalatenschap

 

 

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder andere bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. In het familierecht zijn veel regels die betrekking hebben op onderlinge relaties. Het familierecht omvat regels voor  samenwonende partners, echtgenoten, geregistreerde partners en ouders en kinderen. Het erfrecht geeft allerlei regels omtrent uw nalatenschap en uw erfgenamen. In zaken die betrekking hebben op het familierecht en het erfrecht staat PVM notarissen u bij. U kunt hierbij denken aan:

 • Het opstellen van een samenlevingscontract
 • Het bespreken, opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
 • De verdeling van een huwelijkse gemeenschap
 • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
 • Advisering in zaken over gezag en voogdij
 • Het opstellen van een testament
 • Het opstellen van een schenkingsakte
 • Advisering inzake erfrecht en nalatenschappen
 • Het adviseren op het gebied van vermogens- of estate planning
 • Het verzorgen van aangiften erf- en schenkbelasting
 • Boedelverdelingen tussen erfgenamen

Neemt u gerust contact op voor een eerste afspraak.