Bv oprichten

PVM notarissen begeleidt u bij het oprichten van uw bv (besloten vennootschap). Wij leggen de statuten van de bv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten van de bv staan zaken als:

  • het nominale bedrag van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

Bij het oprichten van de bv worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen van de bv staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Bij een bv zijn aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. Is er echter sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’ en lijdt de vennootschap schade, dan kan de vennootschap de directieleden en commissarissen aanspreken. Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als bestuurders of commissarissen de boekhouding niet op orde hebben en niet tijdig  de vereiste stukken hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Dit wordt de zogenaamde flex-bv genoemd. Hierdoor is het eenvoudiger om een bv op te richten. PVM notarissen in Almere kan de statuten van uw bestaande bv aanpassen aan de regels van de flex-bv, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.