Testament

In een testament kunt u uw laatste wil vastleggen. In een testament wijst u zelf uw erfgenamen aan en bepaalt u wie welk deel van uw nalatenschap krijgt. U kunt dan afwijken van de wet. Verder kunt u in een testament een voogd aanwijzen voor uw kinderen. De voogd neemt de zorg voor uw kinderen over na uw overlijden en krijgt ook het beheer over de erfenis van uw kinderen. PVM notarissen kan voor u een testament op maat opstellen. Uiteraard kunt u voor uw estateplanning bij ons terecht.

Wettelijke verdeling

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is uw partner de enige erfgenaam. Heeft u samen kinderen, dan erven uw partner en uw kinderen ieder een gelijk deel. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Dit bedrag mag pas worden opgeëist als uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt.

 

Als uw partner hertrouwt of als u al kinderen had voordat u trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, dan heeft dit invloed op uw nalatenschap. De situatie is dan iets ingewikkelder. PVM notarissen  kan hierin adviseren.

Een testament opmaken

U zult een testament moeten opmaken als u wilt afwijken van de wettelijke verdeling.  U kunt zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets erven, een deel van de erfenis krijgen. U zult ook een testament moeten opmaken om een voogd voor uw kinderen aan te wijzen.

 

Als u eenmaal een testament heeft laten maken, dan blijft dat altijd geldig. Het testament kan natuurlijk aangepast worden als u zich later bedenkt. Daarvoor moet u wel weer naar de notaris. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te laten controleren of uw testament nog past bij uw huidige wensen en situatie.

 

Ook de wettelijke en fiscale regelgeving m.b.t. het erven kan wijzigen, ook daarom is het verstandig om na verloop van een aantal jaren een check te laten uitvoeren van uw bestaande testament. PVM notarissen kan deze check voor u uitvoeren.