Nieuwbouwprojecten

PVM notarissen in Almere heeft ruime ervaring met nieuwbouwprojecten. Gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers kunnen bij ons terecht voor advisering over de juridische en fiscale aspecten van de voorbereiding van nieuwbouwprojecten en de uitwerking daarvan in de vorm van overeenkomsten en notariële akten. Werkzaamheden die met de nieuwbouwprojecten  te maken hebben zijn onder meer:

  • Het opstellen van samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten;
  • Overeenkomsten tot gronduitgifte voor het nieuwbouwproject door de overheid;
  • Het kadastraal verwerken van gewenste kavelstructuren;
  • Advisering inzake omzetbelasting en overdrachtsbelasting;
  • Advisering bij en het opstellen van koop-/aannemingsovereenkomsten, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpachtrechten, mandeligheden, appartementensplitsingen, en
  • Het opstellen van de akten van levering.

Voor het kopen van een woning uit een nieuwbouwproject kunt u natuurlijk bij PVM notarissen in Almere terecht. Een nieuwbouwwoning wordt ‘vrij op naam’ gekocht. De koper betaalt een koopsom voor de grond en voor de bouw van de woning betaalt de koper een aanneemsom. De koper betaalt geen overdrachtsbelasting, maar BTW over deze bedragen. De aannemer of de projectontwikkelaar van het nieuwbouwproject betaalt de notaris. Bij nieuwbouw is het gebruikelijk dat alle akten betreffende het nieuwbouwproject bij een zogenoemde projectnotaris worden gepasseerd.