Leveringsakte

Met het ondertekenen van de leveringsakte wordt de woning uw eigendom. U moet voor een leveringsakte naar de notaris. De leveringsakte wordt door de koper, de verkoper en de notaris getekend. Als u de woning financiert met een hypotheek, dan wordt naast de leveringsakte ook de hypotheekakte op dat moment ondertekend. Deze wordt ook ondertekend namens de bank en door de notaris.

 

Wij zorgen er vervolgens voor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook de hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers. Iedereen kan daarin zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten.

 

Naast de koopprijs van de woning, zijn er nog bijkomende kosten. De zogenaamde ‘kosten koper’. Deze bestaan uit de kosten voor de aankoopmakelaar, kadasterkosten, de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris. Meestal worden ook de taxatiekosten en de bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur via de notaris verrekend.
Het Kadaster berekent u kosten voor het inschrijven van de akten  en de wettelijk verplichte  onderzoeken van de notaris. De betaling gaat via de notaris.

 

Als u een bestaande woning koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. Dit staat in de leveringsakte. De belasting is 2% voor woningen en 6% voor andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden. PVM notarissen regelt de aangifte en maakt het bedrag over naar de Belastingdienst. Als u een nieuwbouwwoning koopt betaalt u btw in plaats van overdrachtsbelasting.

 

In Almere gelden er wat afwijkende regels m.b.t. de btw. Er is in Almere meestal sprake van de zogenaamde ‘Poldervrijstelling’. Dat betekent dat in principe over de koopsom van de grond geen btw is verschuldigd (bij een nieuw te bouwen woning). Er zijn aan de Poldervrijstelling wel strikte voorwaarden verbonden. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan dit tot het gevolg hebben dat over de koopsom van de grond alsnog btw in rekening moet worden gebracht.