Verkopen bedrijf

Als u van plan bent uw bedrijf te verkopen is het van groot belang eerst juridisch advies in te winnen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming en van wie de koper is, kan gebruik worden gemaakt van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en fiscaal gunstige regelingen.

 

Heeft u een eenmanszaak, dan kan PVM notarissen u helpen de verkoop zodanig te structureren dat u bij de verkoop geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de fiscale winst die in uw onderneming zit. Het is wellicht denkbaar dat u de onderneming eerst een tijd lang samen met de aanstaande koper gaat runnen in de vorm van een maatschap, vof of cv, waardoor u in veel gevallen voorkomt dat u inkomstenbelasting moet betalen bij verkoop. Het is wel van groot belang dat alles juist wordt vastgelegd.

 

Wanneer u een bv heeft, kan het verstandig zijn het bedrijfspand in een aparte bv onder te brengen. Wanneer een koper wel interesse heeft in uw onderneming, maar niet in het bedrijfspand, betaalt de koper alleen de aandelen van de bv waarin de onderneming zit.

 

Misschien wilt u uw onderneming overdragen aan uw kinderen. Als u uw kinderen een onderneming schenkt, dan moeten zij over de waarde van die onderneming in principe schenkbelasting betalen. Als zij de onderneming echter voortzetten, dan kunnen zij gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Ze betalen dan minder of geen schenkingsrecht.

 

Bij bedrijfsopvolging kunnen verschillende regelingen worden getroffen. Mede gelet op de continuïteit van uw bedrijf, is het van groot belang deze regelingen op hun juridische en op de fiscale gevolgen te laten toetsen. PVM notarissen begeleidt de overdracht van het begin tot het eind.