Onroerende zaken

  

De registergoederenpraktijk van PVM notarissen omvat alles wat met onroerende zaken te maken heeft. Ook de rechten die op de onroerende zaken zijn gevestigd vallen hieronder, zoals recht van opstal, appartementsrechten, recht van vruchtgebruik en recht van erfpacht.

 

Bij de vastgoedspecialisten van PVM notarissen kunt u terecht voor de volgende diensten die de onroerende zaken betreffen:

  • Een koopakte: Wij adviseren u en begeleiden u bij het opstellen van een koopovereenkomst voor uw onroerende zaken.
  • Een overdracht: PVM notarissen stelt voor u de leveringsakte betreffende de onroerende zaken op. Bij de overdracht oftewel de levering van de woning verwisselt de woning van eigenaar.
  • Een hypotheekakte: PVM notarissen stelt voor u de hypotheekakte op. Dit is een akte waarin staat dat uw huis onderpand is voor de hypothecaire lening van een bank.
  • Splitsing eigendom: PVM notarissen kan een gebouw voor u verdelen in verschillende appartementen. Hiervoor is een zogenaamde splitsingsakte nodig die de grenzen beschrijft tussen de appartementen onderling en de gemeenschappelijke ruimten.
  • Executieveilingen: Wij hebben ruime ervaring op het gebied van executieveilingen van onroerende zaken. Wij zorgen ervoor dat de veiling juridisch goed verloopt en dat de belangen van alle betrokkenen op een veiling worden beschermd.
  • Nieuwbouwprojecten: PVM notarissen heeft al vele nieuwbouwprojecten binnen en buiten Almere begeleid. Gemeenten, bouwers, makelaars en particulieren kunnen bij ons terecht voor een begeleiding van aan- en verkopen van het begin tot het eind.

PVM notarissen heeft ruime ervaring met woningmarkt en het bedrijfs-onroerend goed in Almere. Maar ook voor advisering en begeleiding van aan- en verkoop van vastgoed buiten Almere bent u bij PVM notarissen in goede handen.