Splitsing eigendom

Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk een deel van een gebouw. Dit heet een appartementsrecht. Naast gebruik van uw eigen appartement heeft u recht op gebruik van gemeenschappelijke onderdelen van het pand. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin. U bent samen met alle andere appartementsbewoners eigenaar van het gehele gebouw.

 

Als de appartementen in een gebouw los van elkaar ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst staat in:

  • de splitsingsakte;
  • de daaraan gekoppelde splitsingstekening;
  • het splitsingsreglement.

Een splitsingsakte is opgemaakt door een notaris. PVM notarissen in Almere heeft veel ervaring met de splitsing in appartementen. Het gebouw wordt dan verdeeld in kleinere gebruiksruimten. In de splitsingstekening worden de grenzen tussen de appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten duidelijk weergegeven.

 

In het splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw is bijvoorbeeld een gezamenlijke verplichting van alle eigenaren. Er staan bepalingen in over de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties, zoals liften, centrale antenne-installatie en fundering. Alle appartementseigenaren moeten meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. Dit gebeurt via de Vereniging van Eigenaars (VvE). Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de VvE.