Einde relatie

Beëindiging samenlevingscontract

Heeft u een samenlevingscontract en wilt u uw relatie verbreken, dan hoeft u daarvoor in principe niet naar de notaris. U mag uw samenlevingsovereenkomst altijd zelf beëindigen. U heeft dan geen rechten en plichten meer. Behalve als u dit in het contract had afgesproken. Bij de beëindiging van het samenlevingscontract ontvangt de (ex)partner niet automatisch partneralimentatie. Behalve als dit in het samenlevingscontract staat. Heeft u samen een woning, dan blijft uw (ex-)partner samen met u eigenaar van de koopwoning. Om de woning aan een van de partners toe te delen is een akte van verdeling nodig bij de notaris. Als er kinderen zijn en u heeft het gezamenlijk gezag, dan moet u de afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan.

Beëindiging huwelijk (echtscheiding) en geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en u wilt uw relatie beëindigen? Een echtscheiding moet via de rechter en u hebt een advocaat nodig. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. U hebt wel een advocaat of een notaris nodig die verklaart dat u tezamen een overeenkomst van verdeling heeft opgesteld.

 

Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden, dan krijgen u en uw partner ieder de helft van de totale waarde van de gemeenschap. U bent dan ook beiden verantwoordelijk voor de helft van alle schulden. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

Gevolgen voor de belastingheffing

Het einde van uw relatie heeft fiscale gevolgen. Vraag PVM notarissen hoe het precies zit met belastingheffing over alimentatie, belastingaftrek en de gevolgen van het verbreken van het fiscale partnerschap.