Schenking

U kunt schenken aan mensen of aan organisaties, zoals goede doelen. U kunt schenken in contanten of alleen op papier. U kunt eenmalig schenken, maar ook periodiek. Bij het schenken krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Wat voor u en de begiftigde de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Schenking aan kinderen of kleinkinderen

Wanneer u het geld contant wilt schenken dan kunt u kiezen voor een schenking onder bewind. Dan houdt u of een ander nog de zeggenschap over het geld. Voor kinderen en kleinkinderen gelden maximumbedragen die zij van hun ouders of grootouders mogen ontvangen zonder dat zij hierover schenkbelasting hoeven te betalen. Deze vrijstellingen worden jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst.

Papieren schenking

Wanneer u geen contant geld wilt schenken of u kunt daarover niet vrij beschikken, bijvoorbeeld omdat het geld bijvoorbeeld vastzit in de overwaarde van uw woning, dan kunt u schenken op papier. U verklaart dan op papier dat u een bepaald bedrag schenkt, maar u blijft het geschonken bedrag schuldig. Voor de wet is dit een officiële schuld en daarom moet u ieder jaar hierover 6% rente betalen. Deze papieren schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.

Schenkingen verrekenen met de erfenis

Als één van de kinderen wat financiële steun nodig heeft en u wilt bijspringen kan het zijn dat uw andere kinderen zich dan benadeeld voelen. In een testament kunt u dan een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend. Laat de afspraken goed vastleggen. Dit kan het beste in een notariële akte.

Schenken aan een goed doel

Als u een goed doel voor langere tijd wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking. Een periodieke schenking aan een goed doel is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.  De periodieke schenking moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.