Vakantiedruk(?)(te?)

Herkent u dat, nog even dit regelen of nog even dat regelen alvorens de koffers gepakt kunnen worden en de vakantie kan aanvangen? Normaliter merken wij dat op kantoor natuurlijk ook. Niet alleen onze eigen collega’s, gaan op vakantie maar ook onze cliënten. Vaak moet er nog even iets geregeld worden (bijv. een volmacht) en daarna wordt het meestal iets rustiger. Dat laatste komt voor die periode dan ook goed uit, immers op kantoor hebben wij dan ook een vakantiebezetting!

Dit jaar lijkt het een beetje anders. We merken nog helemaal niets van de vakantie, althans ik moet het goed zeggen, ik merk wel dat collega’s op vakantie gaan, maar nog niet echt dat onze cliënten op vakantie zijn, misschien moet dat nog komen?

Bent u ook zo geschrokken van het nieuws dat veel mensen die gewoon een baan hebben, niet in staat zijn geschikte woonruimte te vinden? Men verdient dan bijvoorbeeld te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en te weinig om een huis te kunnen kopen. Je zal in zo’n weinig benijdenswaardige situatie zitten. Ik zag het op het nieuws en werd er werkelijk triest van. Hopelijk kunnen overheden (nationaal en locaal) samen spoedig voor een oplossing voor dit nijpende probleem zorgen. Dat zijn van die momenten dat ik blij ben niet die verantwoording te hoeven dragen! Een mens mag zich -zelfs in Nederland- gelukkig prijzen een dak boven het hoofd te hebben.

Wat u ook gaat doen de komende weken, ik hoop oprecht dat u een fijne vakantieperiode mag hebben!